การทำการตลาดแบบ B2B คืออะไรและเริ่มต้นยังไง?

หากว่าคุณต้องการประสบความสำเร็จกับการทำการตลาด B2B คุณจะต้องเริ่มต้นลงทุนในการทำ Digital Marketing ตั้งแต่วันนี้

คุณจะสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายด้วยการทำการตลาด B2B ออนไลน์ได้ยังไง? บทความนี้จะมาเล่าให้ฟัง

Table of Contents

การตลาด B2B คืออะไร?

B2B Marketing ย่อมาจาก Business-to-Business Marketing หมายถึงการทำการตลาดจากธุรกิจสู่ธุรกิจ ส่วน B2C นั้นย่อมาจาก Business-to-Consumer Marketing ซึ่งก็คือการทำตลาดจากธุรกิจสู่ผู้บริโภคนั่นเอง

อย่างที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ เป้าหมายหลักของการทำการตลาด B2B ก็คือการได้มาของ Leads และสามารถทำได้ทั้งในช่องทางออนไลน์และออฟไลน์

เนื่องจากความนิยมที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นของสื่อสังคมออนไลน์และสื่อดิจิทัล รวมไปถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีแนวโน้มจะใช้เวลาในช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้น ธุรกิจจึงต้องปรับตัวกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปและเข้าหากลุ่มลูกค้าด้วยการลงทุนสร้างตัวตนในโลกออนไลน์

นอกจากนี้ กิจกรรมออฟไลน์ B2B ของธุรกิจต่าง ๆ เองก็เป็นไปอย่างจำกัด

กระบวนการตัดสินใจของการทำการตลาด B2B นั้นแตกต่างจากการทำการตลาด B2C ตรงที่การตัดสินใจนั้นจะขึ้นอยู่กับคนหลายคนเพราะลูกค้าจะมองหา Solutions ที่สามารถใช้งานได้เป็นระยะเวลานาน และเป็นกระบวนการที่ใช้ระยะเวลาในการตัดสินใจซื้อนานกว่านับตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกจนไปถึงการ Convert

ในขณะที่ตัวคุณและธุรกิจของคุณมีงบประมาณการตลาดที่จำกัด ธุรกิจหรือองค์กรที่คุณต้องการเข้าหาเองก็ก็มีงบประมาณการตลาดที่จำกัดเช่นเดียวกัน และโดยทั่วไปก็มักที่จะมุ่งเน้นไปที่การจำกัดการใช้งานงบประมาณไม่ให้เกินกว่าที่ถูกกำหนดไว้

กลยุทธ์ทางการตลาดดิจิทัลนั้นมีให้เลือกเป็นจำนวนมาก และบางรูปแบบก็เหมาะกับอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมนึงมากกว่าอีกอุตสาหกรรมนึง

ดังนั้นคุณจึงจำเป็นที่จะต้องเลือกใช้งานและออกแบบกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมของคุณ

Buying Motives

กำหนด Positioning ธุรกิจของคุณก่อนที่จะดำเนินกลยุทธ์ B2B

ก่อนที่คุณจะทำการตลาด B2b คุณจะต้องกำหนด Brand Positioning ของคุณเสียก่อน แบรนด์ของคุณต้องการพูดถึงอะไรหรือในทางกลับกัน? คุณจำเป็นที่จะต้องเข้าใจว่าลูกค้ามองแบรนด์ของคุณอย่างไรโดยลองมองมาจากมุมเดียวกันกับลูกค้า

การทำแบบนั้นจะช่วยทำให้คุณสามารถที่จะพัฒนา Brand Positioning ที่มีความชัดเจนเพียงพอที่ธุรกิจ ทีม และลูกค้า จะสามารถช่วยดำเนินการและเชื่อในมัน และจุดนี้เองที่กลยุทธ์ทางการตลาดเข้ามามีบทบาท

กำหนดกลุ่มเป้าหมาย

Segmentation คือองค์ประกอบสำคัญของการวางกลยุทธ์การตลาด B2B เพราะยิ่งคุณเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคุณได้ดีมากเท่าไหร่ คุณจะยิ่งสามารถออกแบบการตลาดดิจิทัลที่เหมาะสมที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเหล่านี้ได้ดีมากเท่านั้น

ปัจจัยต่าง ๆ ที่คุณจะต้องคำนึงถึงในการทำ Segmentation ประกอบไปด้วยตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ พฤติกรรมการซื้อ และความต้องการที่จะซื้อ เป็นต้น

หรือคุณอาจแบ่งกลุ่มเป้าหมายด้วยคุณสมบัติอื่นที่สำคัญต่อคุณก็ได้ เมื่อคำนึงด้านภูมิศาสตร์ คุณจะต้องรู้ตำแหน่งของลูกค้า พวกเขาอยู่ใกล้หรือไกลจากตำแหน่งที่ตั้งของคุณ? หากว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายของคุณอยู่ห่างไกลออกไป คุณอาจประสบปัญหาทางด้านโลจิสติกส์ได้ และคุณจำเป็นที่จะต้องตระหนักถึงประเด็นนี้

เมื่อคำนึงด้านสถิติประชากร คุณจะต้องรู้ว่าลูกค้าของคุณอยู่ในอุตสาหกรรมใด ขนาดของธุรกิจลูกค้าก็มีผลต่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณจะส่งมอบ

นอกจากนี้ เมื่อวิเคราะห์พฤติกรรมในการซื้อคุณควรที่จะคำนึงถึงขั้นตอนในการสั่งซื้อด้วย ลูกค้าของคุณมีความจงรักภักดีและมีโอกาสที่คุณจะให้บริการพวกเขาอีกมากน้อยเพียงใด? ความยากง่ายในการโน้มน้าวให้เกิดการซื้อมีมากน้อยเพียงใด?

ลองดูด้วยว่าลูกค้าได้รับประโยชน์จากข้อเสนอที่คุณจะมอบให้อยู่แล้วหรือไม่ หากว่าลูกค้าได้รับประโยชน์อยู่แล้ว การโน้มน้าวคงจะเป็นไปได้ยากกว่าการที่คุณจะมอบข้อเสนอใหม่แก่พวกเขา

เมื่อคำนึงถึงความต้องการของลูกค้า คุณควรลองไปดูว่าความต้องการเหล่านั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ลูกค้าให้ความสำคัญด้านราคา คุณภาพ การพึ่งพาได้ หรือสิ่งใดเป็นอันดับแรก? ความคาดหวังเหล่านี้จะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับอายุของธุรกิจแต่ละธุรกิจอีกด้วย

วิเคราะห์คู่แข่งและทำการปรับจูนแผนการตลาด B2B ของคุณ

คุณจำเป็นที่จะต้องรู้ว่าคู่แข่งของคุณคือใคร อะไรที่ทำให้คุณแตกต่างจากคู่แข่งที่ทำให้ลูกค้าเลือกคุณ? ลองสำรวจตลาดดูว่าธุรกิจอื่นเขาทำอะไรกันไปบ้าง คุณสามารถที่จะวิเคราะห์คู่แข่งได้ง่าย ๆ ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

คู่แข่งของคุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายยังไง? สิ่งที่คุณจะต้องสำรวจประกอบไปด้วย:

  • คู่แข่งของคุณจำหน่าย/ให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการอะไร?
  • คู่แข่งของคุณมีกลยุทธ์ในการขายและผลลัพธ์เป็นอย่างไร?
  • คู่แข่งของคุณมีการทำการตลาดและตัวตนบนสื่อสังคมออนไลน์ในรูปแบบใด?

คุณสามารถที่จะใช้วิธีวิเคราะห์ได้หลากหลายรูปแบบเพื่อทำความเข้าใจตลาดได้ดียิ่งขึ้นก่อนที่จะทำการตลาด B2B เช่นคุณสามารถที่จะทำการวิเคราะห์ SWOT Analysis เพื่อช่วยในการวิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจของคุณ

ช่องทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพสำหรับการทำการตลาด B2B

LinkedIn และ Google คือ 2 ช่องทางในการทำการตลาด B2B ที่เราแนะนำ คุณสามารถที่จะสื่อสารกับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าเป้าหมายผ่านโปรไฟล์ LinkedIn ของบริษัทได้

ข้อดีของ LinkedIn คือ คุณสามารถที่จะเข้าถึงกลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในการตัดสินใจได้ ดังนั้น LinkedIn จึงเป็นหนึ่งในช่องทางขายที่มีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ LinkedIn ยังให้คุณสามารถที่จะใช้พนักงานของคุณเป็น Brand Ambassadors เพื่อกระจายการสื่อสารได้อีกด้วย เช่นให้พนักงานแชร์โพสต์จากโปรไฟล์บริษัทเป็นต้น

LinkedIn ถือได้ว่าเป็นช่องทางในการทำการตลาด B2B ที่มีประสิทธิภาพเพราะเป็นพื้นที่ที่ให้คุณสามารถผลิตเนื้อหาที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่มได้ โดยที่เนื้อหาของคุณจะต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวน แต่จะต้องเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า เช่นข้อแนะนำต่าง ๆ ที่พวกเขาสนใจ

Google คืออีกช่องทางหนึ่งในการทำการตลาด B2B คุณสามารถที่จะซื้อโฆษณาผ่าน Google เพื่อเพิ่มการมองเห็นตามความต้องการผู้ใช้ผ่าน Google ได้ด้วย Google Ads ซึ่งสามารถทำได้ด้วยการกำหนด Keyword ที่คุณต้องการที่จะปรากฏเมื่อผู้ใช้ทำการค้นหาบน Google

ประโยชน์ของ Google Ads คือคุณจะเสียเงินตามจำนวนคลิกที่เกิดขึ้นและมีการนำพา Traffic มายังเว็บไซต์ของคุณแล้วเท่านั้น

นอกเหนือจากการซื้อโฆษณา Google Ads แล้ว คุณยังสามารถทำ SEO ผ่าน Google ได้อีกด้วย ซึ่งส่วนนี้จะเกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ของการค้นหาในรูปแบบออแกนิก

SEO คือการ Optimize เว็บไซต์ตามปัจจัยที่ระบบ Google ใช้ในการพิจารณาในการจัดอันดับผลลัพธ์ในการค้นหา อีกทั้งยังเป็นการกำหนด Keywords ที่คุณต้องการที่จะติดอันดับบน Search Engines อีกด้วย ถึงอย่างไรก็ตาม การทำ SEO มีรายละเอียดนอกเหนือจากที่กล่าวไปอีกจำนวนมาก

ตัวอย่างที่ดีของการทำการตลาด B2B

รูปแบบการทำการตลาด B2B ที่เหมาะสมนั้นมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละธุรกิจ รูปแบบที่ได้ผลกับธุรกิจนึงอาจใช้ไม่ได้ผลกับอีกธุรกิจนึง คุณสามารถดูตัวอย่างของการทำการตลาด B2B ที่ประสบความสำเร็จได้ด้านล่าง

Mailchimp – Digital Marketing

Mailchimp คือแพลตฟอร์มที่ให้คุณ Automate การทำการตลาดเช่น Mailing Lists และแคมเปญต่าง ๆ เว็บไซต์ของ Mailchimp นั้นง่ายต่อการใช้งานและมุ่งเน้นไปที่ปัญหาของลูกค้าเป็นหลัก เนื้อหาและภาษาที่ใช้ในการสื่อสารมุ่งเน้นไปในทางว่า Mailchimp จะสามารถช่วยลูกค้าบรรลุเป้าหมายซึ่งก็คือการสร้างการเจริญเติบโตให้แก่ธุรกิจได้อย่างไร

การตลาด B2B รูปแบบนี้ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเห็นภาพชัด โดยเฉพาะในบริบทของการทำการตลาดดิจิทัลและ Solutions อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์ของ Mailchimp นั้นมีเนื้อหาที่สั้นกระชับทั้งในมุมของความสามารถและคุณค่าที่จะส่งมอบให้แก่ลูกค้าเนื่องจากว่ามีการผลิตเนื้อหาที่จำเพาะเจาะจงกับปัญหาแต่ละรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปของลูกค้าแต่ละราย

Shopify – Content Marketing

Shopify คือธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่มีการผลิตเนื้อหาบนเว็บไซต์ที่กว้างขวางและหลากหลาย มันเป็นแพลตฟอร์มสำหรับเขียนบล็อก คอร์สทางธุรกิจ และงานอิเวนต์ต่าง ๆ และมีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นจากการทำรายการ Podcast ที่มีชื่อรายการว่า “Shopify masters: The ecommerce business and marketing podcast for ambitious entrepreneurs.”

Podcast นี้ให้คำแนะนำที่สามารถนำไปใช้ได้ รวมถึงเรื่องราวแรงบันดาลใจจากผู้ประกอบการต่าง ๆ ที่ใช้งาน Shopify ในการเริ่มต้นทำธุรกิจออนไลน์ การส่งมอบคุณค่าผ่านเนื้อหาที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจให้กับผู้ที่สนใจไปแบบฟรี ๆ ถือเป็นตัวอย่างของการทำการตลาด B2B ที่ทรงประสิทธิภาพ

คุณต้องการความช่วยเหลือในการทำการตลาด B2B ใช่ไหม?

IBEX Media Group มีความเชี่ยวชาญในการทำการตลาด B2B ที่เฉพาะเจาะจงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละรายและสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้ เรายินดีที่จะให้คำปรึกษาด้านการทำการตลาดออนไลน์ให้กับคุณแบบไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ

การร่วมงานกับบริษัทมืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญนั้นจะช่วยให้คุณสามารถระบุได้ว่าจุดขายไหนที่คุณควรนำเสนอ อย่างที่กล่าวไปเบื้องต้น คุณจำเป็นที่จะต้องเข้าใจว่าคุณต้องการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายกลุ่มไหน รวมไปถึงวิธีการในการทำการตลาด B2B

ในฐานะที่ปรึกษา เราเห็นธุรกิจจำนวนมากไม่รู้ถึงความแตกต่างและมีความจำเป็นที่จะต้องใช้กลยุทธ์ในการทำการตลาดที่แตกต่างออกไปในแต่ละอุตสาหกรรม คุณจำเป็นที่จะต้องคำนึงไว้ว่าการตลาดบางรูปแบบนั้นมีความเหมาะสมกับอุตสาหกรรมนึงมากกว่าอีกอุตสาหกรรมนึง

เราเข้าใจการทำการตลาด B2B ตั่งแต่เริ่มต้นจนจบเป็นอย่างดีและมีความยินดีที่จะช่วยคุณ หากว่าสนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ Digital Marketing Agency ของเราได้แล้ววันนี้ หรือคุณสามารถดูตัวอย่างของกรณีศึกษาธุรกิจอื่น ๆ ที่เราเคยให้บริการได้ที่ทางเว็บไซต์ของเรา

หากว่าคุณยังไม่แน่ใจว่ามันคุ้มค่าไหมที่จะลงทุนในการทำการตลาด B2B เราก็สามารถช่วยให้คำแนะนำได้เช่นกัน หากว่าคุณต้องการที่จะเพิ่ม Traffic มายังเว็บไซต์และเพิ่มการมองเห็นให้กับธุรกิจของคุณในการค้นหา Keywords ต่าง ๆ เราก็สามารถช่วยคุณได้เช่นกัน

ทำไมต้องเริ่มทำการตลาด B2B?

การทำการตลาด B2B มีประโยชน์ต่อการทำ SEO เป็นอย่างมาก คุณสามารถที่จะสร้างประโยชน์จากการลงแรงและลงเวลาไปกับการสร้างตัวตนออนไลน์ หรือการไปอยู่ในที่ ๆ เดียวกับที่กลุ่มเป้าหมายของคุณอยู่ วิธีนี้ให้คุณสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณได้ในต้นทุนต่ำ

แต่ไม่ว่าคุณจะเลือกวิธีการใด คุณจำเป็นที่จะต้องคอยดูงบประมาณที่คุณได้กำหนดไว้ การทำการตลาด B2B นั้นสามารถทำได้มากมายหลายวิธีขึ้นอยู่กับแต่ละอุตสาหกรรม

ที่ IBEX เราตระหนักในจุดนี้และเข้าใจถึงความแตกต่างในแต่ละอุตสาหกรรมซึ่งต้องการวิธีการที่แตกต่างดี เมื่อร่วมงานกับเรา ลูกค้าจะมีส่วนร่วมในทุก ๆ กระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ