อยากจ้างบริษัทรับทำ SEO ควรรู้อะไรบ้าง

สำหรับนักการตลาด คนทำแบรนด์ หรือเจ้าของธุรกิจ การตัดสินใจที่ยากที่สุดในการทำตลาดก็คงหนีพ้นอะไรไปไม่ได้ นอกจากการตัดสินใจว่าจะบริษัทที่มีบริการรับทำ SEO ดีไหม วันนี้เราเลยอยากขอมาพูดถึง 3 ข้อดีของรูปแบบการบริการทำ SEO ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งมาจากประสบการณ์การทำงานในอดีตที่เราเคยร่วมงาน และในบทความนี้เรายังขอมาแนะนำไอเดียว่าคุณควรเลือกบริการแบบไหนที่เหมาะสมกับธุรกิจหรือแบรนด์ของคุณ เราได้รวบรวมคำตอบมาให้แล้ว จะมีอะไรบ้าง มาดูรายละเอียดกันเลย

Table of Contents

SEO Agency หรือบริษัทที่รับทำ SEO

ปัจจุบันมีบริษัทรับทำ SEO ในไทยเกิดขึ้นใหม่เรื่อย ๆ แต่ SEO Agency แต่ละเจ้าล้วนมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้ 

ข้อดี : 

 • มีความมั่นคง – เอเจนซีโฆษณาที่มีบริการรับทำ SEO ได้ทำให้กลุ่มลูกค้ามั่นใจว่าจะให้ผลลัพธ์ที่ดีและให้ประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า 
 • ชื่อเสียงที่ดี – เอเจนซี่รับทำ SEO ส่วนใหญ่ที่มีชื่อเสียงดี ถ้าหากบริษัทไหนที่มีชื่อเสียงดี แน่นอนว่าจะมีแนวโน้มที่จะช่วยให้โปรเจคของคุณประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน
 • ประสบการณ์การทำงานกับหลายบริษัทและธุรกิจ – บริษัทรับทำ SEO จะมีประสบการณ์การทำงานที่ครอบคลุมจากประสบการณ์ทำงานกับลูกค้าที่หลากหลาย
 • มีความเชี่ยวชาญ – การทำงานกับเอเจนซี่เต็มไปด้วยเหล่าพนักงานที่มีความสามารถมากมาย และมีทักษะเชี่ยวชาญด้านนั้น ๆ โดยเฉพาะ และถ้าหากเนื้องานมีความซับซ้อน ก็จะสามารถถ่ายทอดเนื้องานให้ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทำงานด้านนั้นทันที 

ข้อเสีย :  

 • ราคาสูง – การจ้าง SEO agency มีราคาสูงกว่าการจ้างงานผู้เชี่ยวชาญ 
 • สิ้นสุดความสัมพันธ์หลังหมดสัญญา – ถึงแม้ว่าบริษัทรับทำ SEO จะมีส่วนเข้าไปรับรู้ข้อมูลภายในของธุรกิจบางส่วนของคุณ แต่ถ้าหากว่าคุณตัดสินใจว่าคุณจะไม่จ้างบริษัทรับทำ SEO ต่อไปในอนาคต บริษัทเหล่านี้ก็จะไม่มีสิทธิ์รับรู้ข้อมูลหรือสานต่อโปรเจคของทีมหรือบริษัทของคุณ 
 • การสื่อสาร – การร่วมมือกันระหว่างบริษัทรับทำ SEO และบริษัทของลูกค้า ค่อนข้างมีความซับซ้อน บางอย่างเป็นความต้องการจากลูกค้า และบางอย่างก็เป็นความต้องการจากทางเอเจนซี่เอง โดยทั้งสองแบบค่อนข้างที่จะเป็นการสื่อสารที่จำเป็นและที่อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม สำหรับทางบริษัทเอเจนซี่เองจะใช้เวลาในระยะหนึ่ง เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับบริษัทของคุณ เช่น การเข้าถึงข้อมูลภายในบริษัทของคุณ การขออนุญาตเพื่อเข้าถึงข้อมูล หรือการขอให้คุณแก้ไขข้อมูลบางส่วน และอื่น ๆ อีกมากมาย 

รับทำ SEO โดยที่ปรึกษาด้าน SEO

ในส่วนของการเป็นที่ปรึกษาด้าน SEO อาจจะไม่ได้มีจำนวนคนทำงานเยอะเท่ากับบริษัทรับทำ SEO ซึ่งเราได้สรุปข้อดีและข้อเสียของที่ปรึกษาด้าน SEO ให้คุณไว้แล้ว ดังนี้ 

ข้อดี : 

 • การทำงานค่อนข้างเป็นส่วนตัว – เพราะว่าสำหรับการจ้างที่ปรึกษาด้าน SEO ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นที่ปรึกษาที่ทำงานคนเดียว ไม่ได้ทำงานร่วมกับผู้อื่น ทำให้การให้คำปรึกษาแก่บริษัทต่าง ๆ ค่อนข้างมีความเป็นส่วนตัว 
 • ยืดหยุ่น – คนที่ทำอาชีพเป็นที่ปรึกษาด้าน SEO มักค่อนข้างมีเวลาการทำงานที่ค่อนข้างยืดหยุ่น โดยส่วนใหญ่แล้วที่ปรึกษาด้าน SEO จะตัดสินใจด้วยตัวเองว่าแต่ละวัน จะจัดสรรหน้าที่หรือแบ่งเวลาการทำงานอย่างไรบ้าง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการรับคำสั่งแต่ละคำสั่งจากลูกค้า ที่ส่วนใหญ่จะได้รับคำสั่งแบบวันต่อวัน 
 • ค่าบริการ – ส่วนใหญ่แล้วการจ้างที่ปรึกษาด้าน SEO นั้นจะมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่ากว่าการจ้างบริษัทรับทำ SEO และเอเจนซี่รับทำ SEO ต่าง ๆ ซึ่งอัตราค่าบริการจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถของคนทำอาชีพเป็นที่ปรึกษาด้าน SEO 

ข้อเสีย :  

 • มีความไม่แน่นอน – ส่วนใหญ่คนที่รับอาชีพเป็นที่ปรึกษาด้าน SEO ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพอิสระ ดังนั้นจึงมีโอกาสที่ภายในอนาคตที่ปรึกษาด้าน SEO จะเปลี่ยนสายงาน
 • ขาดความเชี่ยวชาญ – ถัาหากคุณจ้างที่ปรึกษาด้าน SEO คนที่มีความรู้แน่นด้านเทคนิคต่าง ๆ ใน SEO บุคคลดังกล่าวอาจจะมีความรู้เกี่ยวกับ Link Building และในขณะเดียวกันการทำงานกับผู้ปรึกษาด้าน SEO อาจจะไม่ได้ครอบคลุมถึงการทำ SEO ทั้งหมด เพราะที่ปรึกษาแต่ละคนก็มีประสบการณ์ทำงานที่แตกต่างกันออกไป 
 • วันหยุดและการลาป่วย – หากที่ปรึกษาด้าน SEO ของคุณลาป่วยในวันธรรมดาหรือใช้เวลาวันหยุดเทศกาลในต่าง ๆ คุณก็อาจจะไม่มีคนทำงานแทนในส่วนนี้ และงานอาจจะล่าช้าออกไปเพราะเป็นการทำงานกับที่ปรึกษาด้าน SEO แค่เพียงคนเดียว

Hire SEO Agency

พนักงานในบริษัทที่รับทำ SEO

หากคุณเป็นเจ้าของแบรนด์หรือเจ้าของธุรกิจที่กำลังมองหาคนรับทำ SEO การจ้างพนักงานในบริษัทที่มีความรู้ด้าน SEO มาช่วยก็เป็นอีกหนึ่งหนทางที่จะทำให้ธุรกิจของคุณพัฒนา SEO ได้

ข้อดี : 

 • เข้าใจการทำงานแบบธุรกิจ – เพราะว่าพนักงานที่มีความรู้ด้าน SEO เป็นคนที่มีความรู้ด้าน SEO และทำงานอยู่ภายในองค์กร ทำให้พนักงานคนนั้นสามารถเข้าใจเนื้องาน หรือสิ่งที่องค์กรต้องการได้อย่างทันที เช่น เข้าใจวัตถุประสงค์ของโปรเจคอย่างชัดเจนและเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง 
 • ใส่ใจในเนื้องาน – การจ้างพนักงานในบริษัทที่รับทำ SEO พนักงานจะสามารถใช้เวลากับการทำงานให้กับธุรกิจหรือตัวองค์กรของคุณได้มากที่สุดเมื่อเทียบกับบริการแบบอื่น ๆ 

ข้อเสีย : 

 • ค่าใช้จ่ายในรับผิดชอบการ Training และองค์ความรู้ – สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้บ่อยในวงการ SEO เนื่องจากการสนับสนุนด้าน Training เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของคุณที่ต้องคอยสนับสนุนพนักงาน SEO ที่อยู่ภายในบริษัทให้มีความสามารถและมีการอัพเดทความรู้อยู่ตลอดเวลา ดังนั้นค่าใช้จ่ายของการ Training และค่าใช้จ่ายค่าหนังสือเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม เป็นค่าใช้จ่ายที่คุณจำเป็นต้องจ่ายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับ Tools ต่าง ๆ – รับทำ SEO ต้องมีเครื่องมือหรือ Tools ที่เหมาะสมสำหรับการรับทำ SEO ให้ได้มากที่สุด ซึ่งแต่ละ Tools ก็จะมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันออกไป เช่น Tools สำหรับการวิเคราะห์ Keyword Analysis, Rank Tracking หรือ Link Building เป็นต้น

สรุป 

ระยะเวลาในการทำ SEO ให้ประสบความสำเร็จอาจจะใช้เวลาการทำที่แตกต่างกันออกไป ระยะตั้งแต่ไม่กี่ชั่วโมงต่อเดือน ไปจนถึงหลายร้อยชั่วโมงต่อเดือน และถ้าหากคุณยังไม่แน่ใจว่าจะเลือกวิธีไหนให้ตอบโจทย์ธุรกิจของคุณ สามารถปรึกษาและติดต่อผู้เชี่ยวชาญและทีมงานของเราได้ฟรี เพียงแค่กดเลือกเวลาที่อยากให้เราติดต่อกลับไป เราพร้อมช่วยตอบคำถามในสิ่งที่คุณสงสัยและช่วยให้คุณวางแผนได้อย่างเต็มที่ เพราะเราคือ Digital Marketing Agency ชั้นนำในไทย